Een schilderij kan meteen worden meegekregen maar zal na een aanbetaling binnen elf maanden worden afgelost. Bij aanschaf dus twee en het restantbedrag in ca. tien gelijke termijnen. Als voorbeeld: een schilderij kost € 650,- In dit geval € 110,- bij de aankoop en vervolgens tien gelijke maandelijke termijnen van € 54,-

De regeling geldt alleen voor werken vanaf 400,- 

Legitimatioe wordt verlangd